Законодавчо визначено, за дотримання певних умов, право на призначення пенсії за вислугу років, зокрема поліцейським. Основними вимогами для призначення таких пенсій є звільнення зі служби у поліції та наявність відповідної вислуги років. Про вислугу Види служби та періоди часу, які зараховуються до вислуги років для призначення пенсій поліцейським, визначено в статті 17 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”. Порядок обчислення вислуги років та визначення грошового забезпечення особам, які мають право на пенсію за Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 р. № 393 “Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей”. Вислугу років, необхідну для призначення пенсії, визначають залежно від періоду, в який, зокрема, поліцейські звільняються зі служби. Наприклад, з 1 жовтня 2015 року по 30 вересня 2016 року правом на призначення пенсії за вислугу років можуть скористатися особи, звільнені зі служби, за наявності в них на день звільнення не менш як 22 календарних роки 6 місяців вислуги. Особам, які звільнятимуться в період з із 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року, на день звільнення потрібно мати вислугу вже 23 календарних роки і більше. Варто зазначити, що під час призначення пенсій, зокрема поліцейським, враховуються тільки повні роки вислуги або страхового стажу без округлення фактичного розміру вислуги років чи страхового стажу в бік збільшення. Також, законодавчо визначено граничний вік перебування на службі в поліції. Так згідно зі статтею 76 Закону України “Про Національну поліцію” поліцейські, які мають спеціальні звання молодшого складу поліції, перебувають на службі до досягнення 55-річного віку. Особи, які мають спеціальні звання середнього і вищого складу поліції, залежно від наданих їм спеціальних звань перебувають на службі до досягнення такого віку: 1) до підполковників поліції включно – 55 років; 2) полковники, генерали поліції – 60 років. Згідно з пунктами 2, 3 статті 77 Закону України “Про Національну поліцію України”, поліцейського звільняють зі служби з таких причин: – через хворобу – за рішенням медичної комісії про непридатність до служби в поліції, або – за віком – у разі досягнення визначеного для нього цим Законом граничного віку перебування на службі в поліції. Про розміри Пунктом “а” статті 13 Закону “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” передбачено, що пенсії за вислугу років згаданим вище категоріям осіб, які мають вислугу 20 років і більше (пункт “а” статті 12), призначають у таких розмірах: – за вислугу 20 років – 50% відповідних сум грошового забезпечення, – звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я, особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3 частини першої статті 77 Закону України “Про національну поліцію ” – 55% відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43); – за кожен рік вислуги понад 20 років – 3% відповідних сум грошового забезпечення. Законом обумовлено, що максимальний розмір пенсії не повинен перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення (стаття 43), а особам, які під час проходження служби брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і належать у визначеному законодавством порядку до категорії 1, – 100%, до категорії 2, – 95%. Про документи Згідно з пунктом 7 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до військового Закону, до заяви про призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності подають, зокрема, військово-лікарські документи про стан здоров’я звільненої особи (крім осіб, які не проходили військово – лікарську комісію). Під час призначення пенсії за вислугу років поліцейським у розмірі 55% за 20 років вислуги військово-лікарські документи мають містити в собі інформацію про непридатність до служби в поліції, як пер

Теги: