Інформація  про виконання

Коломийського районного бюджету

за  І півріччя  2019 року  

За І півріччя 2019 року до районного бюджету надійшло доходів загального та спеціального фондів, з урахуванням міжбюджетних трансфертів,  в сумі  330332245 грн. 79  коп., що складає  54,1  відс.  до  уточненого  річного плану.

Рис. 1   Структура дохідної частини районного бюджету, грн.

Із загальної суми надходжень, власних та закріплених доходів загального фонду мобілізовано 19966511 грн. 62  коп.,  що складає  49,1  відс.  до уточненого    річного плану, та 100,8   відс. до плану, з урахуванням внесених  змін на звітний період. Обсяг надпланових надходжень загального фонду районного бюджету  складає  164516  грн.  62 копійки.

Офіційні трансферти загального фонду  склали  303531830 грн. 16  коп., а саме:

–  базова дотація –  20865300 грн.;

– дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони  здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного  бюджету – 13327600  грн.;

– освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –   56361000 грн.;

– медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –                14398200 грн.;

– субвенція з державного бюджету  місцевим  бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій – 743000 грн.;

– субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету – 197836730  грн. 16 копійок.

В І півріччі 2019 року до загального фонду районного бюджету  зараховувалися  наступні податки:

–  податок на доходи фізичних осіб, надходження якого склали  19429085 грн. 63 коп.,  що на  12,6  відс.  більше надходжень  відповідного періоду 2018 року. Уточнені планові показники  з даного податку виконано на 99,8 відсотка;

– рентна плата за користування надрами природного значення, якої  надійшло –  57537 грн. 99 коп.  Уточнені планові показники виконано на  57,5  відсотка;

–  плата за надання адміністративних послуг  –  255224  грн. 80 коп., що складає 64,1  відс. до уточненого плану;

–  надходження від орендної плати за оренду цілісних майнових комплексів –  203359 грн. 26 коп., що складає 150,6  відс. до запланованих показників;

–   інші надходження склали  21303  грн. 94  копійки.

    Рис. 2  Надходження  податкових та неподаткових платежів, грн.

Найбільшими платниками  району сплачено  податку на доходи фізичних осіб  (60 відс.)  в сумі  11322431  грн. 34 коп., що складає  58,3  відс. від загальних поступлень цього податку за звітний період.

Доходів спеціального фонду надійшло в сумі  1136904  грн. 01 коп., що складає  150,2 відс. до уточнених планових показників.  

Обсяг офіційних трансфертів спеціального фонду складає  5697000 гривень.

Рис. 3  Структура спеціального фонду районного бюджету, грн.

Видатки  районного бюджету складають:  

– по загальному фонду – 320153608  грн.  62  коп., або  53,2   відс. до  плану, із урахуванням внесених змін на рік (602007962 грн. 19 коп.);

– по спеціальному фонду – 11645629 грн. 60 коп., або 57,2 відс. до уточненого плану на рік  (20375539  грн. 26 коп. ).

У видатках загального фонду видатки на соціальний захист, з урахуванням субвенцій, складають 48,9  відс.  (156731797  грн. 40 коп.), на утримання  установ:  охорони здоров’я  – 20,6  відс.  (65855930 грн. 56  коп.),   освіти –  23,1  відс. (73915721 грн. 71 коп.),  культури –  1,2 відс. (3997692 грн. 35 коп.),   фізичної культури – 0,6  відс.  (1994436  грн.  03 коп.). 

З районного бюджету профінансовано іншої субвенції сільським та селищним бюджетам на суму  15129370 грн., що складає  50,6  відс. до уточненого річного плану.  

Рис. 4  Структура  видаткової  частини загального фонду  районного бюджету, грн.

За економічною ознакою більш ніж половина загального обсягу видатків – це витрати на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ,  оплату за спожиті енергоносії, медикаменти, продукти харчування, надання державної допомоги, пільг, житлових субсидій та інших виплат населенню. В цілому на захищені статті видатків спрямовано  92,5 відс.  загального обсягу видатків.

Станом на 01.01. 2019 року обсяг коштів вільного залишку районного  бюджету складав (без врахування залишку освітньої та медичної субвенцій)  2273789 грн. 71 копійка.                  

          Впродовж І півріччя 2019  року розподілено  таких коштів на суму   2037100  гривень,  в тому числі:

          – на оплату праці працівників бюджетних установ –  800000  гривень  (34,3 відс.);

          –  на капітальні видатки –  756100 гривень (37,1 відс.);

          –  на інші видатки – 481000  гривень (23,6 відс.).

       Рис. 5   Розподіл вільних   залишків  бюджетних коштів,  грн.

  Крім того, у І півріччі  2019 року, згідно рішень районної ради  розподілено:

         –    залишок   коштів освітньої субвенції, який склався на 01.01.2019 року в сумі  7114800  гривень,  з яких:   6466000  гривень  спрямовано на  капітальні видатки,  648900  гривень  на інші поточні видатки;

–  залишок медичної субвенції  в  сумі  100000  гривень, спрямовано на   оновлення матеріально – технічної бази  установ;

 – залишок субвенції на соціально – економічний розвиток  окремих територій  в сумі  469000 гривень спрямовано за цільовим призначенням.   

          За оперативними даними звіту про бюджетну заборгованість станом на 01.07.2019 року зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі  5841687 грн. 46  копійок.  Дебіторська заборгованість за видатками загального фонду   складає 4295806 грн. 17 копійок. Інформація за видатками в розрізі  бюджетних програм наведена в додатках.

    Начальник фінансового управління

    райдержадміністрації                                                         Ганна Кравчук

Теги: