Відповідно до частини 4 статті 33 Закону України «Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, та рішення  сесії Коломийської районної ради від 25.07.2019 року №667-XХIХ/19 «Про затвердження положення про проведення конкурсу на посаду  педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно – ресурсного центру» Коломийської районної ради Івано-Франківської області управлінням освіти, молоді та спорту Коломийської районної державної адміністрації оголошено конкурс на заміщення вакантної посади:

практичний психолог – одна штатна одиниця;

 Документи приймаються з 28  серпня   по  20 вересня  2019 року.

 Детальніше з інформацією про конкурс можна ознайомитися  на сайті управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та на сайті Коломийської районної ради

Додаток 1

до наказу управління освіти,

молоді та спорту

райдержадміністрації

від 27.08. 2019 року №75-О

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантої посади

практичного психолога, комунальної  установи

«Коломийський інклюзивно-ресурсний центр»

Коломийської районної ради

Івано-Франківської області

(78200, м. Коломия, бульвар Лесі Українки, 45, )

Загальні умови
Посадові обов’язки  – Проводить первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних представників дитини, визначає час та дату проведення комплексної оцінки та встановлює наявність відповідних документів. – Проводить оцінку когнітивної сфери дитини з метою визначення рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, мислення, уява, увага та емоційно-вольової сфери дитини з метою виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної поведінки і її причин. Результати зазначає у висновку про комплексну оцінку та розробляє психо-корекційні та реабілітаційні заходи для дітей з ООП. – Фахівець центру зобов’язаний ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти). – Виявляє причини, що  утруднюють  становлення та розвиток особистості  дитини з ООП. Проводить      психологічну      експертизу      й психолого-педагогічну корекцію та реабілітацію дітей з ООП.- Консультує   керівників,   працівниківосвітніх  установ  з  питань організації освітнього простору дітей з ООП. Зберігає професійну таємницю, нерозповсюджує відомості,  отримані в  результаті  діагностичної  таконсультативної  роботи. – Використовує  нові  розробки та методики діагностики,  психокорекційної і психолого-профілактичної  роботи.- Додержується   педагогічної етики  та  етичного  кодексу  психолога,  поважає гідність дитини,захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства.   Постійно вдосконалює свій професійний рівень, загальну культуру.
Умови оплати праці Посада практичного психолога, центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.  
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Призначення на посаду педагогічного  працівника центру здійснюється на конкурсній основі у порядку, визначеному засновником
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України; 2) письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі; 3) копію трудової книжки; 4) копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; 5) письмову згоду на збір та обробку персональних даних. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.   Документи приймаються з 27 серпня  до 20 вересня до 15:00 години  2019 року.  
Дата, місце та етапи  проведення конкурсу Конкурс проводиться  26 вересня 2019 року о 10:00 годині за адресою: м. Коломия, бул. Лесі Українки, 45, каб. 2    
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсного відбору    Базюк Любов Григорівна    kadru.osvita@ukr.net     тел.20407
Кваліфікаційні вимоги
Вимога Компоненти вимоги  
11. Освіта Вища освіта за спеціальністю “Психологія ”,   за спеціалізацією практичного психолога
22. Досвід роботи  Потребує
33. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою  
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
4. Професійні знання        Знання Конституції України;
Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»; Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»; Знання нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України з  питань охорони дитинства та інші нормативно-правові акти, рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийняті в межах їх повноважень, що мають відношення до сфери професійної діяльності.
55. Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією; – вміння якісно виконувати поставлені завдання; – орієнтація на досягнення кінцевих результатів
66. Командна робота та взаємодія – вміння працювати в команді; – вміння ефективної координації з іншими
7. Особистісні компетенції – відповідальність; наполегливість; системність та самостійність; – орієнтація на саморозвиток.  
Професійні  знання
Вимога Компоненти вимоги
11. Знання законодавства Знання: -Конституції України
– Закон України «Про доступ до публічної інформації»; – Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» – Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
22. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом  роботи відповідно до посадової інструкції – Закон  України  “Про  освіту; – Державний стандарт спеціальної освіти; – Закон України “Про  основи соціальної  захищеності інвалідів”;  стандартні правила забезпечення  рівних  можливостей  для інваліді; – знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами; – знання основ спеціальної педагогіки; – знання основ діяльністі інклюзивно-ресурсного центру;  – законодавчі й нормативно-правові акти та документи  з питань навчання і виховання дітей та молоді з ООП; – знання в обсязі вищої освіти  зі  спеціальності   “Психологія”;  –  знання загальної,   соціальної, педагогічної,   дитячої,   вікової   психологію,   психології   праці, психодіагностики,  психотерапії,  психопрофілактики, психогігієни, організації освіти,  психології управління;  – форми, методи, засоби ефективного  навчання  і   виховання,   діагностики   й   корекції психічного   розвитку   дитини;  – програмно-методичні  матеріали  йдокументи щодо обсягу,  рівня освіти дітей з ООП, вимоги до нормативногозабезпечення     навчально-виховного     процесу дітей з ООП  – індивідуальні характеристики дітей з ООП відповідно до нозології- психологічні  та  інші  умови  їх  навчання  і виховання дітей з ООП; – основні напрями  й  перспективи  розвитку  освіти,  психолого-педагогічної  науки;  – державна мова.  
33. Технічні навики – володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача; – досвід робот из офісним пакетом Microsoft Office (Word, Execel, Power Point) – навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

Відповідно до частини 4 статті 33 Закону України «Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, та рішення  сесії Коломийської районної ради від 25.07.2019 року №667-XХIХ/19 «Про затвердження положення про проведення конкурсу на посаду  педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно – ресурсного центру» Коломийської районної ради Івано-Франківської області управлінням освіти, молоді та спорту Коломийської районної державної адміністрації оголошено конкурс на заміщення вакантної посади:

            вчитель – реабілітолог – дві штатні одиниці

Додаток 1

до наказу управління освіти,

молоді та спорту

райдержадміністрації

                                                                                               від 27.08. 2019 року №75-О

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 вчителя – реабілітолога комунальної  установи

«Коломийський інклюзивно-ресурсний центр»

Коломийської районної ради

Івано-Франківської області

(78200, м. Коломия, бульвар Лесі Українки, 45, )

Загальні умови
Посадові обов’язки  – Проводить оцінку фізичного розвитку дитини є визначення рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель  лікувальної фізкультури заповнює карту спостереження дитини. – Фахівець центру зобов’язаний ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти). – Здійснює реабілітаційні заходи з метоюусунення,  припинення  або  зменшення  болю,  відновлення  функційорганізму,   досягнення   нормального   рівня  здоров’я,  фізичноїсамостійності  та  активності,  оптимального  фізичного  стану  тасамопочуття осіб з порушеннями опорно-рухового апарату,  ортопедичними   вадами,   побутовими,   спортивними   тапрофесійними травмами, наслідками неврологічних, серцево-судинних,респіраторних та інших захворювань.- Проводить обстеження, визначає функціональний стан та  рівень  фізичного  розвитку,  виявляє  порушення   і   складає індивідуальну   програму   реабілітації. – Розробляє  і  впроваджує комплекс  вправ  і   рекомендацій,   спрямованих   на   поліпшення діяльності   опорно-м’язової   системи   та  організму  в  цілому, координації,  збільшення сили м’язів  і  вдосконалення  вправностірухів, відновлення або компенсацію порушених чи відсутніх функцій.- Навчає    способам    досягнення    самостійності    в     побуті,самообслуговуванні,   пересуванні,  а  також  підтримки  фізичногосамопочуття і здоров’я. –  Аналізує  хід  виконання  реабілітаційної програми та вносить корективи на кожному з етапів; – веде відповідні записи  й документацію. – Співпрацює   з   лікарями, педагогами,логопедами, психологами, соціальними працівниками. – Консультує щодо влаштування доступного  й  безпечного  функціонального  середовища вдома,  в навчальному закладі,  в громадських місцях,  у соціальному оточенні осіб з обмеженими фізичними можливостями. – Консультує  родичів  таопікунів  щодо  виявлених  порушень  і шляхів досягнення особами зобмеженими  фізичними  можливостями  максимальної  незалежності  інормального рівня здоров’я,  залучає їх до планування і проведенняреабілітаційної програми та надання необхідної допомоги  особам  зобмеженими фізичними можливостями.  – Зберігає таємницю індивідуальних програм реабілітації.  – Дотримується правил і норм професійної етики.    
Умови оплати праці  Посада вчителя-реабілітолога центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.  
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Призначення на посаду педагогічного  працівника центру здійснюється на конкурсній основі у порядку, визначеному засновником.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копію паспорта громадянина України; 2) письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі; 3) копію трудової книжки; 4) копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; 5) письмову згоду на збір та обробку персональних даних. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, непередбачені в оголошенні про проведення конкурсу.   Документи приймаються з 28 серпня по 20 вересень  до 16:00 години  
Дата, час і місце проведення конкурсу Конкурс проводиться 26 вересня 2019 року о 10:00 годині за адресою: м. Коломия, бул. Лесі Українки, 45, каб. 2  
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу    Базюк Любов Григорівна    kadru.osvita@ukr.net     тел.20407
Кваліфікаційні вимоги
Вимога Компоненти вимоги  
11. Освіта Середня та вища освіта за спеціальністю “Фізична культура ”, «Фізична реабілітація»  за спеціалізацією «Інструктор з лікувальної фізкультури», «Вчитель фізичної культури»
22. Досвід роботи     Потребує
33. Володіння державною мовою      Вільне володіння державною мовою  
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1. Професійні знання Знання Конституції України;
Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»; Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»; Знання нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України з  питань охорони дитинства та інші нормативно-правові акти, рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийняті в межах їх повноважень, що мають відношення до сфери професійної діяльності.
2. Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією; – вміння якісно виконувати поставлені завдання; – орієнтація на досягнення кінцевих результатів
3. Командна робота та взаємодія – вміння працювати в команді; – вміння ефективної координації з іншими
4. Особистісні компетенції – відповідальність; наполегливість; системність та самостійність; – орієнтація на саморозвиток.  
Професійні  знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання: -Конституції України
– Закон України «Про доступ до публічної інформації»; – Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» – Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом  роботи відповідно до посадової інструкції – Закон  України  “Про  освіту; – Державний стандарт спеціальної освіти; – Закон України “Про  основи соціальної  захищеності інвалідів”;  стандартні правила забезпечення  рівних  можливостей  для інваліді; – знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами; – знання основ спеціальної педагогіки; – знання основ діяльністі інклюзивно-ресурсного центру;  – анатомію   і   фізіологію   людини;   методи профілактики й корекції м’язово-скелетних дисфункцій  на  підставі виявлення     анатомічних,  фізіологічних,    патологічних    тапсихосоціальних характеристик;  – теорію фізичних занять  і  спорту;- фізіологію праці, біомеханіку, моторний контроль, розвиток людини,кінезіологію та патокінезіологію;  –  методику,  доцільність і  обсягзастосування  заходів профілактики і корекції рухових дисфункцій уосіб різного  віку,  зокрема  при  неврологічних,  опорно-рухових,серцево-судинних  і  респіраторних  захворюваннях; – закономірності організації  й  розвитку  систем  фізичного   виховання,   охорони здоров’я,  освіти  й соціального захисту,  основи національного таміжнародного  законодавства  в  цих  галузях;  – основи  психології,соціології,  антропології, екології та валеології, основи наукових досліджень, планування і виконання експериментальних робіт. – державну мову.  
3. Технічні навики – володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача; – досвід робот из офісним пакетом Microsoft Office (Word, Execel, Power Point) – навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

Відповідно до частини 4 статті 33 Закону України «Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, та рішення  сесії Коломийської районної ради від 25.07.2019 року №667-XХIХ/19 «Про затвердження положення про проведення конкурсу на посаду  педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно – ресурсного центру» Коломийської районної ради Івано-Франківської області управлінням освіти, молоді та спорту Коломийської районної державної адміністрації оголошено конкурс на заміщення вакантної посади:

вчитель – дефектолог – одна штатна одиниця;

 Документи приймаються з   28  серпня   по  20 вересня  2019 року.

 Детальніше з інформацією про конкурс можна ознайомитися на сайті Коломийської районної державної адміністрації,  на сайті управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації та на сайті Коломийської районної ради

Додаток 1

до наказу управління освіти,

молоді та спорту

райдержадміністрації

                                                                                               від 27.08. 2019 року №75-О

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 вчителя – дефектолога  комунальної  установи

«Коломийський інклюзивно-ресурсний центр»

Коломийської районної ради

Івано-Франківської області

(78200, м. Коломия, бульвар Лесі Українки, 45, )

Загальні умови
Посадові обов’язки –  Здійснює роботу, спрямовану на максимальну корекцію відхилень у розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
–  Обстежує дітей з особливими освітніми потребами, визначає структуру і ступінь виразності наявного в них дефекту.    – Проводить оцінку навчальної діяльності дитини, визначає рівень сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до навчальної програми або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. Результати зазначає у висновку про комплексну оцінку. – Фахівець центру зобов’язаний ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти). –  Комплектує групи для занять з урахуванням психофізичного стану дітей з особливими освітніми потребами.
–  Проводить групові й індивідуальні заняття по виправленню відхилень у розвитку, відновленню порушених функцій. –  Консультує педагогічних працівників і батьків (осіб, їх що заміняють) по застосуванню спеціальних методів і прийомів надання допомоги дітям, що мають відхилення в розвитку.      – Веде необхідну документацію. – Сприяє формуванню загальної культури особистості, соціалізації.- Використовує різноманітні форми, прийоми, методи і засоби навчання в рамках державних стандартів.- Забезпечує рівень підготовки дітей з особливими освітніми потребами, що відповідає вимогам державного освітнього стандарту, і несе відповідальність за їх реалізацію не в повному обсязі.- Дотримується прав і свобод дітей з особливими освітніми потребами

Умови оплати праці     Посада вчителя-дефектолога центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.  
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду    Призначення на посаду педагогічного  працівника центру здійснюється на конкурсній основі у порядку, визначеному засновником.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія документа, що посвідчує особу; 2) письмова заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 2) автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; 3) копія (копії) документа (документів) про освіту; 4) рекомендаційний лист довільної форми; 5) заповнена особова картка встановленого зразка; 6)інші документи, які підтверджують  професійність; 7)презентацію з досвіду роботи за даним напрямком, яка розкриває професіоналізм фахівця та його моральні якості.   Документи приймаються з 28 серпня по 20 вересень  до 16:00 години.  
Дата, час і місце проведення конкурсу Конкурс проводиться  26 вересня 2019 року о 10:00 годині за адресою: м. Коломия, бул. Лесі Українки, 45, каб. 2    
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу    Базюк Любов Григорівна    kadru.osvita@ukr.net     тел.20407
Кваліфікаційні вимоги
Вимога Компоненти вимоги  
1. Освіта Вища освіта за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”,  за спеціалізацією сурдопедагога, олігофренопедагога, тифлопедагога
2. Досвід роботи  Потребує
3. Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою  
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1. Професійні знання Знання Конституції України;
Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»; Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»; Знання нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України з  питань охорони дитинства та інші нормативно-правові акти, рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийняті в межах їх повноважень, що мають відношення до сфери професійної діяльності.
2. Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією; – вміння якісно виконувати поставлені завдання; – орієнтація на досягнення кінцевих результатів
3. Командна робота та взаємодія – вміння працювати в команді; – вміння ефективної координації з іншими
4. Особистісні компетенції – відповідальність; наполегливість; системність та самостійність; – орієнтація на саморозвиток.  
Професійні  знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання: -Конституції України
– Закон України «Про доступ до публічної інформації»; – Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» – Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом  роботи відповідно до посадової інструкції – Закон  України  “Про  освіту; – Державний стандарт спеціальної освіти; – Закон України “Про  основи соціальної  захищеності інвалідів”;  стандартні правила забезпечення  рівних  можливостей  для інваліді; – інші нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання дітей  з  аномаліями  у  розвитку;  – основні  знання в обсязі вищої педагогічної  освіти  зі  спеціальності  “Дефектологія (логопедія, сурдопедагогіка,  тифлопедагогіка,  олігофренопедагогіка)”; –  цілі,принципи,  зміст навчання, виховання, корекції, реабілітації дітей із   фізичними  або  розумовими  вадами;  – загальні  та  спеціальні психолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічні основи  дефектології,  психофізіологію  розвитку аномальних дітей; – програмно-методичні документи й матеріали для роботи з дітьми, які мають   фізичні   або  розумові  вади;  – ефективні  методи,  форми, принципи, прийоми, засоби корекційного та компенсуючого навчання і виховання; – індивідуальні характеристики дітей з ООП; – вимоги до   обладнання   навчальних   кабінетів;   – сучасні досягнення педагогічної, дефектологічної науки й практики; – державну мову.  
3. Технічні навики – володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача; – досвід робот из офісним пакетом Microsoft Office (Word, Execel, Power Point) – навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

Відповідно до частини 4 статті 33 Закону України «Про освіту», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року №545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, у тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження, та рішення  сесії Коломийської районної ради від 25.07.2019 року №667-XХIХ/19 «Про затвердження положення про проведення конкурсу на посаду  педагогічних працівників комунальної установи «Інклюзивно – ресурсного центру» Коломийської районної ради Івано-Франківської області управлінням освіти, молоді та спорту Коломийської районної державної адміністрації оголошено конкурс на заміщення вакантної посади:

    – вчитель – логопед – одна штатна одиниця

Документи приймаються з   28  серпня   по 20 вересня  2019 року.

 Детальніше з інформацією про конкурс можна ознайомитися на сайті Коломийської районної державної адміністрації,  на сайті управління освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації та на сайті Коломийської районної ради

Додаток 1

до наказу управління освіти,

молоді та спорту

райдержадміністрації

                                                                                               від 27.08. 2019 року №75-О

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

вчителя – логопеда  комунальної  установи

«Коломийський інклюзивно-ресурсний центр»

Коломийської районної ради

Івано-Франківської області

(78200, м. Коломия, бульвар Лесі Українки, 45, )

Загальні умови
Посадові обов’язки    – Проводить оцінку мовленнєвого розвитку дитини з метою визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, наявності мовленнєвого порушення та його структури.  Результати зазначає у висновку про комплексну оцінку. – Фахівець центру зобов’язаний ознайомити батьків (одного з батьків) або законних представників дитини з особливими освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та надання психолого-педагогічної допомоги у навчальних закладах (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти) – Розробляє     і    вдосконалюєнавчально-корекційні  програми. – Здійснює  навчальну,  корекційну,компенсаційну,   реабілітаційну   роботу   з   дітьми,  які  мають мовленнєві порушення. – Забезпечує умови для  засвоєння  інвалідами компенсаційно-корекційних програм з урахуванням порушень,  віковихта індивідуальних особливостей, сприяє їх соціальній реабілітації.- Вивчає  та  фіксує  динаміку  розвитку  дитини з ООП.- Створює сприятливі організаційно-педагогічні  умови  для  дітей  зважкими  мовленнєвими  порушеннями  (з  ринолалією,  заїкуватістю,алалією,  афазією,  дизартрією).-Виробляє оптимальну педагогічну йкорекційну  стратегію; – проектує  шляхи навчання,  реабілітації та соціальної адаптації  дитини з ООП. – Обирає  ефективні  форми,методи,  засоби корекційно-реабілітаційного процесу. – Надає батькам або сім’ям консультативну допомогу щодо виправлення дефектів усної і   письмової  мови  їх  дітей. – Проводить  з  дітьми  фронтальні,підгрупові та  індивідуальні  заняття.  – Виховує  в  дітей  почуттявпевненості  в  собі,  усвідомлення  своїх  досягнень в опануванніметодів, що можуть компенсувати обмеження, спричинені мовленнєвимипорушеннями.  – Планує роботу,проводить    аналіз    її    результатів,     веде     встановлену психолого-педагогічну, реабілітаційну та статистичну документацію.  
Умови оплати праці Посада вчителя-логопеда центру прирівнюються до посад педагогічних працівників спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) згідно з переліком педагогічних посад.  
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Призначення на посаду педагогічного  працівника центру здійснюється на конкурсній основі у порядку, визначеному засновником.  
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання 1) копія документа, що посвідчує особу; 2) письмова заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 2) автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; 3) копія (копії) документа (документів) про освіту; 4) рекомендаційний лист довільної форми; 5) заповнена особова картка встановленого зразка; 6)інші документи, які підтверджують  професійність; 7)презентацію з досвіду роботи за даним напрямком, яка розкриває професіоналізм фахівця та його моральні якості.   Документи приймаються з 28 серпня по 20 вересень  до 16:00 години  
Дата, час і місце проведення конкурсу Конкурс проводиться 26 вересня 2019 року о 10:00 годині за адресою: м. Коломия, бул. Лесі Українки, 45, каб. 2    
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу    Базюк Любов Григорівна    kadru.osvita@ukr.net     тел.20407
Кваліфікаційні вимоги
Вимога Компоненти вимоги  
11. Освіта Вища освіта за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”,  за спеціалізацією логопеда
22. Досвід роботи  Потребує
33. Володіння державною мовою   Вільне володіння державною мовою  
Професійна компетентність
Вимога Компоненти вимоги
1. Професійні знання Знання Конституції України;
Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»; Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту»; Знання нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України з  питань охорони дитинства та інші нормативно-правові акти, рішення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийняті в межах їх повноважень, що мають відношення до сфери професійної діяльності.
2. Якісне виконання поставлених завдань – вміння працювати з інформацією; – вміння якісно виконувати поставлені завдання; – орієнтація на досягнення кінцевих результатів
3. Командна робота та взаємодія – вміння працювати в команді; – вміння ефективної координації з іншими
4. Особистісні компетенції – відповідальність; наполегливість; системність та самостійність; – орієнтація на саморозвиток.  
Професійні  знання
Вимога Компоненти вимоги
1. Знання законодавства Знання: -Конституції України
– Закон України «Про доступ до публічної інформації»; – Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» – Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
22. Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом  роботи відповідно до посадової інструкції – Закон України “Про освіту”, – Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів”;- державні  програми  професійної  реабілітації та зайнятості осіб зобмеженими фізичними можливостями; – стандартні правила забезпеченнярівних можливостей для інвалідів, прийняті Генеральною Асамблеєю  ООН;  – основні  відомості  з  логопедії;  – основні  цілі,принципи,  зміст  навчання,  виховання,  мовної  корекції  дітей з мовленнєвими      порушеннями;      – загальні     та     спеціальніпсихолого-педагогічні дисципліни, анатомо-фізіологічні та клінічніоснови  дефектології;  – психофізіологію  розвитку аномальних дітей;- методику,   форми,   принципи   організації   навчально-виховного,мовнокорекційного  й  компенсаційного процесу; – програмно-методичні документи  й  матеріали  для  роботи  з  дітьми,  які  мають  вади мовленнєвого    розвитку;    – нормативні   вимоги   до   оформленнялогопедичного кабінету; – сучасні досягнення психолого-педагогічної,дефектологічної та логопедичної науки та практики,- державну мову.  
3. Технічні навики – володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача; – досвід робот из офісним пакетом Microsoft Office (Word, Execel, Power Point) – навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет
Теги: