ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СЕО

(стратегічної екологічної оцінки)

Детального  плану території земельних ділянок виробничого призначення

 по вул. Українській та Детального плану  території  колишнього  цегельного заводу селища Отинія

 Коломийського  району Івано-Франківської області

Замовник: Отинійська  селищна рада   Коломийського району, Івано-Франківської області. Адреса: 78233  Івано-Франківська область, Коломийський район, смт Отинія, вул.Шевченка,2

Вид та основні цілі ДДП та його з’вязок з іншими ДДП:     Основною метою розроблення детальних планів є уточнення у більш крупному масштабі положень генрального плану, уточнення планувальної структури і функціонального призначення територій, параметрів забудови земельних ділянок, що розташовані на вул.Українській та на території колишнього цегельного заводу селища Отинія, для реконструкції існуючих приміщень та  будівництва нових, а також визначення параметрів забудови, формування принципів планувальної організації, встановлення ліній регулювання забудови, виявлення усіх планувальних обмежень, використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, визначення містобудівних умов та обмежень земельних ділянок

Територія, охоплена першим ДПТ, розташована в північно-західній частині селища Отинія на вул.Українській. Станом на сьогодні, це територія виробничого призначення (частина колишнього колгоспоного двору), на якій розташовано ряд нежитлових будівель. Дані приміщення перебувають у приватній власності ФОП Георгієва К.Л. Заїзд на територію ДТП здійснюється з західної  та південної сторони по існуючим проїздам.

На проектованій території проектом ДПТ пропонується виділити дві ділянки виробничого призначення (площа ділянки № І –  0,7667 га, площа ділянки № ІІ –  0,3744 га). На ділянці № І передбачено розташування виробничих об’єктів ІV класу санітарної класифікації (СЗЗ = 100 м), на ділянці № ІІ – виробничих об’єктів V класу санітарної класифікації (СЗЗ = 50 м).

Водопостачання передбачена привозне. На території ДПТ для потреб каналізування передбачено локальні очисні споруди з резервуаром для очищених стоків.

Електропостачання забезпечуватиметься від існуючої КТП № 290.

Для потреб пожежогасіння використовуватиметься існуюча технічна водойма. На проектованій території передбачається розміщення таких об’єктів:

Ділянка № І:

–        виробнича будівля (реконструкція);

–        дві виробничі будівлі (нове будівництво);

–        складські приміщення (існуючі);

–        очисні споруди;

–        резервуар очищених стоків;

–        відкрита автостоянка на 10 паркомісць.

Ділянка № ІІ:

–        дві виробничі будівлі (нове будівництво);

–        очисні споруди;

–        офісне приміщення (реконструкція);

–        відкрита автостоянка на 3 паркомісця.

До прогнозованих планувальних обмежень на цій ділянці ДПТ відносяться:

– санітарно-захина зона виробничої території ( ділянка № І)- 100 м;

         – санітарно-захина зона виробничої території ( ділянка № ІІ)- 50 м;

         – санітарно-захисна зона очисних споруд –  8 м;

– охоронна зона існуючої ЛЕП 0,4 кВ – 2 м.

Об`ємне вирішення об’єктів  продиктоване функціональними і технологічними вимогами.

Проект іншого ДПТ на  момент  складання  даної заяви знаходиться у стадії розробки.  Даний  ДПТ охоплює  територію колишнього  цегельного заводу.  Недавніми змінами до ГП частина території – 0,3011 га   переведена у громадську (за цільовим призначенням), а частина 9,1553 га , – у землі  сільсько-господарського призначення, в тому числі технічна водойма 3,1854 га. Оскільки, дане підприємство (цегельний завод) є недіючим, то з метою ефективнішого використання його території і розробляєть даний ДПТ. На громадській частині території існуюча споруда – піч для випалювання цегли проектується переобладнати під громадський заклад (ресторан), а існуючи споруди сушарень , – під теплиці для вирощування власної екологічної городини. Нового будівництва не передбачається . На ділянці громадського призначення  біля ресторану передбачається  автостоянка орієнтовно на 18 автомісць та сучасні очисні споруди (СЗЗ=8м). Водозабірна свердловина  буде розміщена  на ділянці сільськогосподарського призначення, таким чином буде дотримано санітарно-захисну зону 30м.

В межах проекту буде виконаний благоустрій. На ділянках передбачено влаштування проїздів, тротуарів, автомобільної стоянки. Територія підприємств огороджується і забезпечується вуличним освітленням.

Проектні роботи виконуться   із врахуванням стратегії та програми економічного, демографічного,  екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, чинної   містобудівної документації  на місцевому рівні та проектної  документації, інформації містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

Якою мірою ДДП визначає умови для здійснення діяльності або надання документів дозвільного характеру на реалізацію видів діяльності та об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів:

Отинійській  селищній  раді  при відведенні земельних ділянок для мешканців с. Отинія (з земель сільськогосподарського призначення) чи надання дозволу на розробку робочих проектів на нове будівництво, реконструкцію чи переобладнання  об’єктів на вищерозглянутих ділянках, як одного так і іншого ДПТ, необхідно  враховувати розроблені  детальні плани територій, що уточнили та привели у відповідність розглянуті території до існуючого Генерального плану смт з урахуванням  зонингу, охоронних зон, тощо. При розробці концепцій та стратегій розвитку села, економічних проектів, тощо, органи місцевого самоврядування, як і районні та обласні, також будуть враховувати розроблені ДПТ. І саме тому важливо, яким чином у розроблених документах (ДПТ) враховано екологічні міркування, зокрема пов’язані зі здоров’ям населення, наскільки  взяті до уваги отримані  зауваження, а також причини для прийняття документа в світлі розгляду доцільних альтернатив.

Важливо розглядати дані ДПТ, як і весь  генплан в цілому, не лише як документ для здійснення забудови території, а насамперед, як діяльність із створення та підтримки гармонійного життєвого середовища.

Відповідно  до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про  провадження планової діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3. Дані  документ державного планування (два ДПТ) не передбачають реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, відповідно до ст.3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”.

      СЕО встановить ступінь відповідальності розробленим ДПТ  правовим гарантіям захисту прав людини на безпечне життя і здоров’я довкілля.

Ймовірні наслідки зокрема: для довкілля, у тому числі для здоров’я населення ; для територій з природоохоронним статусом; транскордонні наслідки для довкілля, у тому  числі для здоров’я населення:

При визначенні цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до  розробки детальних планів територій, доцільно розглянути стратегічні цілі і завдання щодо виявлених проблем в інших  документах місцевого, районного та обласного рівнів.

При визначенні  ймовірних наслідків  для довкілля, у тому числі для здоров’я населення необхідно врахувати характеристику сучасного екологічного стану на території Івано-Франківської області. До можливих впливів майбутнього будівництва, реконструкції та  переобладнання існуючих будівель на навколишнє середовище  на ділянках детальних планів територій є повітряне, водне середовище та грунти.

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до змін кліматичних умов.

Змін мікроклімату, що безпосередньо повЗмін мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (зсувні,селеві, зміни властивостей масивів, деформації)  не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на грунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектами передбачається ряд планувальних та інженерних заходів. В світлі екологічних передумов сталого розвитку  залишаються важливими наступні кроки:

  1. Сприяння створенню умов для формування здорового населення.
  2. Підвищення якості  послуг з водопостачання та водовідведення.  На виконання цього пункту потрібно будівництво локальних очисних споруд для обслуговування об’єктів ДПТ.

          2. Удосконалення системи  управління ТВП (твердими побутовими відходами) та формування екологічної поведінки мешканців.

На території, охопленій проектами ДПТ, як і в самій Отинії  немає  заповідних територій. 

Від впровадження проектів детального планування територій  не може бути  ніяких транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Загалом, територія Отинії відноситься до територій із екологічно безпечною ситуацією в області. В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:            

Альтернативного розвитку проектам ДПТ   проектувальником не розглядалось,  так як Завданням на проектування передбачалась, в основному реконструкція, переобладнання існуючих будівель з метою їх ефективного використання і частково нове будівництво об’єктів виробничого призначення. При цьому, не передбачається ніякого шкідливого виробництва. Крім того, проеками передбачено  спорудження сучасних локальних очисних споруд для даних виробництв, благоустрій території, тощо.

Саме тому генпроектувальник прийняв безальтернативний варіант, який би дозволив із урахуванням існуючої ситуації максимально вирішити основні проблеми використання територій.  Тобто це був сценарій, що доповнювавта уточнював  існуючий (діючий) генеральний план.            

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення  задач раціонального  природокористування у відповідності з очикуваним станом природного середовища Для здійснення СЕО будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Дослідження не передбачаються.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію: доповіді про стан довкілля, статистичну інформацію, інформацію, яка включена в інші акти законодавства, що мають відношення до проектів ДПТ, іншу доступну інформацію.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

Для зменшення  техногенного навантаження на навколишнє середовище при реконструкції будівництві, переобладнанні існуючих будівель і подальшої їх експлуатації, запроектувати заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища, які сприятимуть зниженню негативного впливу території земельних ділянок виробничого призначення   по вул. Українській та території  колишнього  цегельного заводу селища Отинія   Коломийського  району.

Навести перелік і стислу характеристику проектних рішень, комплекс яких включає:

  • ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних, водних, енергетичних, паливних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
  • захисні заходи – влаштування захисних споруд (дренажі, завіси та ін.), включаючи технологічні заходи (використання екологічно чистих, очищення, екологічно безпечне поводження з відходами та ін.), планувальні заходи (функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення та ін.), усунення наднормативних впливів;
  • відновлювальні заходи – технічна і біологічна рекультивація, нормалізація стану окремих компонентів навколишнього середовища тощо);
  • компенсаційні заходи (при необхідності) – компенсація незворотного збитку від планової діяльності шляхом проведення заходів щодо рівноцінного поліпшення стану природного, соціального і техногенного середовищав іншому місці і/або в інший час, грошове відшкодування збитків;
  • охоронні заходи – моніторинг території зон впливів планової діяльності.

Щодо заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення:  при здійсненні планової діяльності у відповідності до вимог ст.24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»  не передбачається  шкідливого впливу шуму на здоров’я населення, неонезуючих випромінювань та інших фізичних факторів.  Не передбачається радіційного впливу  від діяльності об’єктів, що проектуються.

 Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч.2 ст11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку”.

– Вступ;

–  Методологія проведення СЕО;

–  Зміст та основні цілі документів  державного планування, їх характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документи державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією);

–  Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

–  Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документів  державного планування  (ДПТ), зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

–  Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документів  державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документів  державного планування (ДПТ);

–  Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

 –  Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документів  державного планування;

–  Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь – які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

–  Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я

населення;

–  Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

–  Резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

Орган до якого, подаються зауваження і пропозиції:

 Отинійська  селищна рада   Коломийського району, Івано-Франківської області.

 Адреса: 78233  Івано-Франківська область, Коломийський район, смт Отинія, вул.Шевченка,2.

Подача пропозицій та зауважень протягом 15 діб з дня опублікування заяви

           Голова Отинійської селищної ради ___________Кінащук В.П.

Склала заяву В.Микуляк,

Т 067 3440664

Теги: