Дата розміщення 30 червня 2020 року

ПІДСТАВА: конкурс проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. №1094 «Про затвердження проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Коломийської районної ради від 14 березня 2019 року  № 611-XXVII/19 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони  здоров’я,  що  перебуває  у   спільній  власності  територіальних  громад сіл, селищ Коломийського району».

НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА: Комунальне некомерційне підприємство «Отинійська районна лікарня» Коломийської районної ради.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ: 78200, Івано-Франківська обл., Коломийський район, с-ще Отинія, вул. Січових Стрільців,5.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ: зазначені в Статуті підприємства, що подається нижче.

СТУКТУРА ЗАКЛАДУ: подається нижче.

КОШТОРИСНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ на 2020 р.(станом на 26.06.2020 р.): 4 633 300 грн.

НАЗВА ВАКАНТНОЇ ПОСАДИдиректор комунального некомерційного підприємства «Отинійська районна лікарня» Коломийської районної ради.

СТРОК І МІСЦЕ ПРИЙНЯТТЯ ДОКУМЕНТІВ: Документи для участі у конкурсі приймаються з 15 липня 2020 року до 15 год. 00 хв. 30 липня 2020 року.

Прийом заяв та доданих до них документів здійснюється виконавчим апаратом Коломийської районної ради за адресою: 78200, Івано-Франківська область, м.Коломия, вул. Верещинського,17 (каб. № 9).

Довідки за телефоном (03433) 4-74-20, 4-75-95 або електронною адресою: rada.kolomyia@ukr.net.   

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВщо подаються на  участь у конкурсі:

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують     відповідність    претендента   кваліфікаційним   вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідку МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із              додатком 4;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

     Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

     Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

– перспективний річний фінансовий план та шляхи його реалізації (обов’язково);

– план реформування закладу протягом одного року;

– заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

– пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

         Конкурсна пропозиція подається в паперовій та електронній формі обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту (по можливості з виведенням на проекційний екран).

Документи, подані (надіслані) претендентами для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ: вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування» або «Право» або «Соціальні та поведінкові науки» або «Гуманітарні науки» або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організації і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах не менше 5 років.

УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ КЕРІВНИКА із зазначенням істотних умов контракту

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з керівником комунального закладу охорони здоров’я. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, Керівникові Установи нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Установи відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом.

Встановлення розміру премій та надбавок Керівникові Установи здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

Істотні умови контракту – права та обов’язки сторін, робочий та позаробочий час, умови матеріального забезпечення керівника, відповідальність сторін, вирішення спорів, внесення змін та доповнень до контракту та його припинення, строк дії та інші умови контракту.

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 78200, Івано-Франківська область, м. Коломия, вул. Верещинського,17 (зал засідання).

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ: 03 вересня 2020 року.

Голова конкурсної комісії                                   Роман Дячук

Додатки Завантажити

Статут КНП ОРЛ Завантажити

Структура ОРЛЗавантажити

Теги: