Оголошення

про початок формування постійно діючої конкурсної комісіїдля проведення конкурсівна зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коломийського району


  1. Коломийська районна рада, відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коломийського району, затвердженого рішенням районної ради від 14.03.2019 року № 611-XXVІІ/19, оголошує про початок формування постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття наступних вакантних посад:
  • генерального директора комунального некомерційного підприємства «Коломийська центральна районна лікарня» Коломийської районної ради;
  • директора комунального некомерційного підприємства «Коломийський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Коломийської районної ради».

2. До складу постійно діючої конкурсної комісії з проведення конкурсного відбору на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Коломийського району входять:

– представники Власника (Коломийська районна рада) – 3 особи;

– представники Уповноваженого органу управління (Коломийська районна державна адміністрація) – 3 особи;

– представники трудового колективу Підприємства, обрані на загальних зборах (конференціях) трудового колективу – 3 особи.

З правом дорадчого голосу

– представники громадської ради органу управління або особи (за згодою), делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інтересів громадян у сфері охорони здоров’я та/або у сфері запобігання корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації таких громадських об’єднань не менш як за два роки до дати рішення про проведення конкурсу) та погоджені громадською радою при органі управління – по одній особі від кожного громадського об’єднання. 

Членом конкурсної комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

– наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

– накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

– наявність конфлікту інтересів.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати до районної ради письмову заяву про самовідвід. У разі неподання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством. У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

3. Пропозиції щодо кандидатур до складу конкурсних комісій подаються до Коломийської районної ради (адреса: вул. Верещинського,17, м. Коломия, Івано-Франківської області, 78200) протягом 15 днів з моменту оприлюднення даного оголошення на цьому сайті, тобто до 17.00 год. 22.07.2019 року включно у вигляді листа на паперових носіях, підписаного керівником, із зазначенням кандидатур (кандидатури), які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії.

До листа додаються:

– згода (взірець додається);

– від громадської організації – з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію;

– від трудового колективу –  витяг із протоколу загальних зборів трудового колективу.

Теги: