Символіка Коломийського району

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 23 липня 2004 року №309-XV/04

ПОЛОЖЕННЯ
про зміст, опис і порядок застосування
символіки Коломийського району

1. Зміст символів Коломийського району

Герб та прапор є офіційними символами Коломийського району Івано-Франківської області.

Золотий орел уособлює силу духу, твердість характеру та гордість місцевих мешканців. Геральдичний тригорб підкреслює гірський характер території району. Гуцульська розетка (солярний знак) символізує, що частина Коломийщини входить до етнографічної Гуцульщини. Дві зірки уособлюють постійність, золота гілочка тису та колосок характеризують місцеві природні особливості й аграрну специфіку району. У великому гербі леви-щитотримачі з бартками засвідчують історичне стратегічне значення Коломийщини, мешканці якої захищали Галицькі землі від ворожих нападів з Волощини, а також роль району в процесах національного відродження. На прапорі темно-синій колір означає благородство, а жовтий-сільське господарство, як основне заняття місцевих жителів.

2. Опис герба Коломийського району

У синьому полі на срібному геральдичному тригорбі золотий орел з розгорнутими крильми та червоним язиком, обабіч нього– (геральдично справа) золота гілка тису з червоними ягодами, і (зліва) золотий колосок, над ним-золота гуцульська розетка (солярний знак) поміж двох срібних 8-променевих зірок.

Герб подано у вигляді щита із заокругленим нижнім краєм. Співвідношення сторін герба 3:4.

Щит увінчаний стилізованою золотою територіальною короною, зубці якої вирішені у формі листків дерев.

 

3. Опис великого герба Коломийського району

Щит з гербом району підтримують з обох боків два золоті леви з топірцями: щит увінчано золотою районною короною, під щитом йде синя стрічка із золотим написом ’’Коломийський район’’.

 

 

4. Опис прапора Коломийського району

Прямокутне темно-синє полотнище, у центрі-герб-щит з золотою облямівкою, увінчаний районною короною (висота щита рівна ½ ширини прапора, а разом з короною-2/3 ширини прапора); співвідношення ширини до довжини -2:3.

 

 

5. Штандарт голови Коломийської районної ради та голови райдержадміністрації

Квадратне малинове (для голови РДА – темно-синє) полотнище, у центрі-великий герб району.

6. Порядок використання гербів та прапора Коломийського району

6.1. Герб та прапор Коломийського району є офіційними символами органів місцевого самоврядування та виконавчої влади Коломийського району.

6.2. Власником герба та прапора є Коломийська районна рада. Еталонні зображення герба і прапора (графічні та кольорові) зберігаються в районній раді.

6.3. Репродукування та тиражування символік Коломийського району здійснюється у вигляді кольорового, чорно-білого, графічного (а герба-об’ємного) зображення довільного розміру (але з дотриманням пропорцій) у довільній техніці виконання та з різноманітних матеріалів.

6.4. Зображення герба Коломийського району встановлюється:

 • на фасаді будинку районної ради;
 • у залі засідань районної ради;
 • у службових кабінетах голови районної ради та голови районної державної адміністрації;
 • на центральних магістралях при в’їзді на територію Коломийського району;
 • на штандарті (хоругві) голови Коломийської районної ради.

6.5. Прапор Коломийського району вивішується на будинку або піднімається на щоглі перед будинком Коломийської районної ради.

Його можна вивішувати на будівлях органів місцевого самоврядування Коломийського району.

Інші установи, організації, підприємства, об’єднання громадян, фірми тощо можуть піднімати прапор Коломийського району у таких випадках:

 • у дні державних та місцевих свят;
 • під час проведення урочистих церемоній та урочистих заходів.

При одночасному піднятті чи вивішуванні Державного прапора України та прапора Коломийського району останній не повинен перевищувати за розмірами Державний прапор України і розміщується справа від нього (з боку глядача).

При одночасному піднятті чи вивішуванні прапора Коломийського району та прапора установи, організації, підприємства, фірми тощо останній не повинен перевищувати за розмірами прапор району й розміщується справа від нього (з боку глядача).

6.6. Зображення герба і прапора Коломийського району можуть використовуватися:

 • як елементи святкового оформлення населених пунктів району;
 • на почесних грамотах, вітальних листах, пам’ятних адресах, важливих документах, дипломах районних творчих премій, районних відзнаках престижу у різних сферах;
 • під час проведення районними організаціями регіональних, господарських, політичних, культурних, спортивних та інших заходів;
 • офіційними делегаціями Коломийського району в обласних загальноукраїнських, міжнародних заходах у сфері політики, бізнесу, культури, спорту.

6.7. Юридичні та фізичні особи мають право використовувати тільки затверджені зображення герба і прапора Коломийського району, а з комерційною метою (реклама товару, фірми) – тільки з дозволу Коломийської районної ради на підставі затвердженої нею угоди. При цьому розмір збору за право використання місцевих символів становить 0,1% вартості виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг з використанням місцевої символіки, а для громадян, що займаються підприємницькою діяльністю – п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Платники збору несуть відповідальність за правильність і своєчасність сплати збору відповідно до чинного законодавства. Контроль за повнотою та своєчасністю сплати збору здійснює районна податкова інспекція.

Дія цього пункту не поширюється на культурно-просвітні та навчальні заклади, підрозділи збройних сил України, юридичних і фізичних осіб, які використовують зображення герба та прапора Коломийського району з метою національно-патріотичного виховання молоді і формування національної свідомості громадян.

6.8. Кошти від збору за право використання офіційних символів Коломийського району надходять до районного бюджету.

6.9. Дозвіл на використання зображення офіційних символів Коломийського району передбачає моральну відповідальність користувача за якість товару, на якому вони фігурують. У разі втрати популярності товару через погіршення якості, власник знаку (районна рада) має право розірвати угоду з товаровиробником.

6.10. Виключне право на використання герба та прапора належить Коломийській районній раді.

6.11. Не дозволяється використання герба та прапора без спеціальної згоди Коломийської районної ради у випадках, не передбачених цим Положенням.

7.Контроль за виконанням Положення покладається на голову Коломийської районної ради.